Byly dvojjazyčné zpoždění Alzheimerovy choroby

Odborníci z Kanady představili studii o bilingvismus a jeho pomoc při zpoždění až 5 let výskyt příznaků Alzheimerova choroba .


Výzkum prováděný členy Rotmanského výzkumného institutu v Torontu byl publikován v časopise Neurology a jeho výsledky jsou doplněny předchozími projekty podobné hypotézy .

Pro studii byla shromážděna data od 211 pacientů s diagnózou Alzheimerova choroba , 102 z nich bylo dvojjazyčných a 109 mluvilo jediným jazykem. Obě skupiny byly v kognitivních úrovních ekvivalentní.

Ze studie vyplývá, že bilingvismus nezabrání Alzheimerově chorobě , ale kompenzovat částečně ztráta mozkových schopností postižených onemocněním.

Výzkum ukázal, že bilingvní pacienti (kteří často mluvili 2 nebo 3 jazyky) byli diagnostikováni o 4.3 roky později a zaznamenali výskyt příznaků (paměť, zmatenost, potíže při řešení problémů apod.) O 5.1 let později pacientů s jediným jazykem.

Fergus Craik, vedoucí výzkumu, vysvětlil: "Neříkáme, že bilingvismus může zabránit Alzheimerově chorobě a dalším demencím, ale pomáhá vytvářet kognitivní rezervy v mozku, které se zdaleka zpozdí nástup příznaků už několik let."