Znečištění vody

Ano, jak čtete, tento faktor způsobuje více úmrtí za rok než HIV onemocnění.

Život v urbanizovaném prostředí má pro naše tělo jisté negativní důsledky a mnohokrát ignorujeme známky zhoršení našeho těla.

Současný život se stálou hrozbou pro naše zdraví, počet případů smrti znečištění životního prostředí Jsou alarmující a zaslouží si plnou pozornost.

Znečištění je mnohem víc než ekologický problém, je to ohrožení zdraví.