Cestovní ruch ve prospěch starších dospělých

Sedesol a Inapam provádějí program: Rozvoj ekologického cestovního ruchu , který zahrnuje certifikaci hotelů a podporu archeologických nalezišť a zón, které mají odpovídající zařízení pro snadný přístup a pobyt pro osoby starší 60 let.

Cílem je odstranit architektonické bariéry které brání starším lidem, aby si užívali svých prázdnin a užívali si svého volného času naplno.

V tomto ohledu společnost Inapam vysvětlila, že hotelový certifikační projekt je součástí kultury stárnutí, kterou federální vláda prosazuje po celé zemi a čelí bezprostřednímu nárůstu počtu starších dospělých.

Podle názoru Národní rady obyvatel (Conapo) v současné době žije v Mexiku 8,2 milionu lidí starších 60 let, což by mohlo do roku 2030 dosáhnout 22,2 milionu a do poloviny století 36,2 milionu.

Byla tedy podepsána dohoda s 20 hotely, která již provedou úpravy v chodbách, pomocí umístění ramp usnadňujících přístup návštěvníků třetího věku. Současně jsou pracovníci těchto turistických zařízení vyškoleni tak, aby poskytovali nejlepší péči starším osobám.


Video Medicína: Microlife - čelový bezkontaktný teplomer NC 150 (Duben 2024).