To je cena, že jste princezna ...

Cena za princeznu , kromě ekonomických aspektů, zahrnuje velký sociální a psychologický tlak, který vytváří vážné problémy pro ženy monarchie.

Skutečnost, že se jedná o veřejnou osobnost zastupující šlechtu země, přináší zejména ženám absolutní odpovědnost za to, aby poskytla esteticky krásný obraz; Z tohoto důvodu obvykle spadají do problémů souvisejících s poruchami stravování.

Zpráva zveřejněná organizací Národní poruchy příjmu potravy poznamenává, že potíže s jídlem mohou být způsobeny psychologickými faktory, jako je nízká sebeúcta a pocity nedostatku kontroly života nebo sociálními faktory, které zahrnují kulturní tlaky na oslavu slabosti a dokonalého těla.


Video Medicína: Jak se budi princezny (Srpen 2020).