Tváří v souboji

The ztráta milovaného člověka je nepochybně jedním z nejtragičtějších životních zkušeností, které způsobuje a bolesti nenapravitelná, hluboká smutek a nahoru deprese.  Existují studie, které ukazují,...

Jste připraveni na smrt?

V životě, co je jisté za všech okolností, jsou kultury a společenské vrstvy smrt; To je část života, takže není náhodné, že v celé historii byla a je předmětem hlubokých úvah, od náboženství a...