Rutina pro zbraně a ramena

The rameny a zbraněmi , a to jak u mužů, tak u žen, jsou zapomenutými těly. Necítíte, že vás někdy váží a nereagují na vaše pokyny? Je to přirozené, protože je nevyužíváte a nedáváte mu příliš mnoho pozornosti. Zde uvádíme řadu cvičení které vám mohou pomoci posílit je .

Než začnete, musíte se zahřát

Je velmi důležité, aby se rutinní vytápění před provedením úkolu. Nezapomeňte, že musíte cvičit Pomalu, řízené a bez využití "setrvačnosti".

Sportovci říkají, že je lepší udělat jen málo cvičení, ale dobře provedené, dokončují sérii nesprávně. Snažte se provádět podlahové rutiny na vhodném matraci, abyste byli pohodlnější.

Abyste zaznamenali fyzické zlepšení, musíte tyto série provádět nejméně třikrát týdně; Nezapomeňte, že výsledky budou úzce spjaty s vaší vytrvalostí. Po provedení těchto kroků cvičení je důležité si uvědomit úseky nezbytné.

Cvičení pro posílení ramen a paží

Na podlaze položte tělo na pravou stranu a nohy položte na druhou stranu lehce ohnula dopředu, abyste zlepšili rovnováhu během cvičení .

Položte levou ruku za hlavu jako polštář a vezměte a činka s druhou rukou. S loktem přilepený k pasu a předloktí se ohýbá dopředu, zvedne a snižuje činku podlahy do výšky pasu .

V každém opakování nepokojte činka na zemi; dostaňte se co nejblíže k tomu, abyste udrželi úsilí. První dny, to si uvědomuje 16 opakování následovalo pro každý rameno (vždy 2krát).

 

Pro biceps

Vezměte manžetové knoflíčky a postavte se rovně, s nohama lehce od sebe. Flex zbraněmi nahoru směřující činka směrem k rameni a snaží se oddělit lokty od těla. Pamatujte si, že je to cvičení z zbraněmi , proto se vyhýbá jakémukoli bedernímu pohybu; zůstaňte rovni a udělejte to cvičení ovládání pohybů nahoru a dolů (bez využití setrvačnosti).

První dny, udělej 8 opakování v řadě (každé 2krát) a jděte nahoru, jakmile budete cítit výsledky.

Pro triceps

1. Vezměte činka s rameno doprava a zvedněte jej ve svislé poloze; Opírá se o úhel 90 stupňů nad hlavou.

Musíte udržovat po celou dobu paži na hlavě, abyste se vyhnuli odrazům a špatným pozicím, můžete pomoci a postavení na druhé straně. Make 8 opakování v řadě pro každý rameno (každý 2krát) během prvních dnů.

2. Provedete to cvičení potřebujete a krok nebo jakýkoli krok, který je vyšší než zem. Sedněte si se zády k krok s nohama dopředu a mírně ohnuty. Položte ruce na krok a zvedněte hmotnost těla se silou paže.

Proveďte toto cvičení bez odpočinku na těle; když se ho chystáte dotknout, opět se zvedne a tak dále. Během prvních dnů udělej 8 opakování v řadě (vždy 2krát).

Postavte se pravou nohou dopředu a polo-ohybem a druhou protáhněte zezadu. Podporujte rameno přímo na nohy dopředu a naklánějte tělo mírně dopředu při zachování zpět a pasu rovný. Vezměte činka s rameno vlevo a z výchozí polohy se zvedněte do výšky pasu ohýbáním paže zpět. Make 8 opakování v řadě pro každý rameno (každé dva dny) během prvních dnů.

Už nečekejte a cvičíte tyto jednoduché cviky, abyste vás drželi ve tvaru!