Neformální zaměstnání pro starší dospělé

 

Podle odhadů Národní rady obyvatelstva (Conapo) 9,1 milionu starších dospělých v Mexiku činí 80% neformální činnosti. Z nich pouze 20% má formální práci.

 


Odhaduje se, že 3,3 milionu uskutečňuje určitou hospodářskou činnost; méně než 50% žije na venkově a pracuje v zemědělství a 26,14% nedostává příjmy.

 


Panorama pro starší dospělé není povzbudivá, protože 4 z 5 nemají žádný typ důchodu.


Inapam proto provádí různé akce na podporu pracovní kultury u starších osob, protože kromě toho, že mají schopnost pokračovat v rozvoji, zlepšuje se jejich kvalita života.

 


Bylo prokázáno, že starší dospělí, kteří pracují, zvyšují své sebevědomí, koexistují více, jejich paměť je posílena a jejich nálada se výrazně zlepšuje. Několik dalších důvodů, abychom je udrželi aktivní.
 


Video Medicína: ELLIE mě UČÍ KOREJSKY | ČTENÍ a PSANÍ - (Duben 2024).