Jak zajistit úspěšné stárnutíVideo Medicína: Druhá část videointerview s pí Bc. Simonou Weidnerovou o stáří a aktivním stárnutí (Září 2020).