Do křečí zvyšuje migrénu?

Podle Světová zdravotnická organizace , 51% populace zažívá 2 nebo více intenzivních záchvatů bolesti hlavy ročně, z nichž 14% se stane migrénou; Ale co způsobuje tuto nemoc? Odpověď může být nalezena v koliích, které utrpěly některé děti.

Vyšetřování zveřejněné v časopise, Věstník Americké lékařské asociace , naznačuje, že existuje silná souvislost mezi kolikou v prvních dnech života a rizikem migrény v dětství nebo dospívání.

Režie Silvia Romanello z nemocnice Robert Debré v Paříži , výzkum porovnal anamnézu 208 dětí ve věku od šesti do 18 let, kteří odešli do pohotovosti pro migrénu, s dalšími 471 dětmi stejného věku, kteří šli do nemocnice kvůli dalšímu zdravotnímu problému.

Mezi těmi postiženými bolesti hlavy bylo 72,6% postižených novorozence, ve srovnání s kontrolní skupinou pouze 26,5%.

V důsledku toho se dospělo k závěru, že oba problémy mohou sdílet některé patofyziologické mechanismy, jako je přecitlivělost některých nervových zakončení střeva.

Dětská kolika zůstává tajemstvím medicíny; nicméně se předpokládá, že jde o gastrointestinální nepohodlí, problém se zráním nebo způsob, jak uvolnit stres, ale stále se o něj studuje.


Video Medicína: Annoying Villagers 16 - Original Minecraft Animation by MrFudgeMonkeyz (Smět 2021).