Vyledujete strašlivou dietu?

Nouzové diety jsou diety, které slibují rychlou úbytek hmotnosti a jsou často na úkor zdraví jednotlivce. Jsou charakterizovány tím, že jsou hypokalorické, s výraznou nerovnováhou v distribuci živin, což je důvod, proč některé z nich povzbuzují dlouhotrvající půst a špatnou výživu.

Podíváme se na některé rizika, která způsobuje, že praxe pohotovostní stravy znamená pro naše zdraví.
 

1. Nezdravé stravovací návyky. Nouzové diety jsou obvykle přísné režimy, při kterých je eliminována celá skupina potravin a příjem kalorií a sacharidů je velmi nízký. Ti, kdo je dodržují, jsou vystaveni většímu riziku hypoglykémie, závratě, bolesti hlavy a dokonce mdloby.
 

2. Rebound efekt. Tento typ stravy způsobuje zbytečné ztenčení ve velmi krátké době, ztrátu svalové hmoty a vody. Později na konci stravy způsobují odrazový efekt a začarovaný kruh s opakovanými neúspěšnými pokusy, které nakonec poškozují organismus, jako jsou komplikace v gastrointestinálním systému, exkreční systém a dokonce i v kardiovaskulárním systému.
 

3. Nutriční nedostatky. Vyplývají z omezení příjmu kalorií a omezené odrůdy ve stravě. Tato situace může vést k poklesu imunitních funkcí, upřednostňování infekcí, anémii, ztrátě hustoty kostních svalů, suché kůži a vzhledu strihů, mimo jiné.
 

4. Poruchy příjmu potravy a psychické poruchy. S časem, někteří Poruchy příjmu potravy a komplikací, jako jsou kardiovaskulární problémy, v reprodukčním systému, v zažívacím systému, v kůži, kostře a zubech. Mohou také vyvolat psychologické komplikace, jako je úzkost, deprese, nedostatek učení, porucha paměti, nízká sebeúcta atd.
 

5. Špatná výživa. Diety, které povzbuzují opakovanou konzumaci jídla, mohou vyvolat averzi na dané potraviny a špatnou výživu. Je důležité zmínit, že neexistuje žádné jídlo, které by člověku ztrácelo váhu.
 

6. Nedostatek dohledu. Diety, které jsou pojmenovány po slavné osobě, nezohledňují individuální charakteristiky lidí, kteří je sledují, jako je tělesná aktivita, věk a výška. Neposkytuje ani všechny živiny ani v přiměřených množstvích, čímž vzniknou možná rizika nebo utrpení.

V některých situacích se můžeme ocitnout ve spěchu, abychom získali výsledky rychle a mnohokrát jsme mohli jít snadným způsobem, ale pokud jde o naše zdraví, nejlepší možností bude vždy ten, který udržuje naše fyzické a emocionální blaho, které lze dosáhnout následovně tyto doporučení:

1. Dodržujte plán stravování přizpůsobený našim potřebám, chuti a preferencím.
2. Naplánujte svou ztrátu hmotnosti zdravým způsobem.
3. Vždy pamatujte na dobré stravovací návyky a fyzickou aktivitu.

Pokud potřebujete zhubnout a máte pochybnosti o tom, jak to udělat, vyhledejte odborníka na výživu, který vás bude nejlépe řídit.